Menu:

Trouwen in de gemeente

Trouwen in de gemeente ...

Belangrijke informatie:

Voorwaarden - wettelijke regels voor het trouwen

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners het huwelijk kunnen aangaan; 'huwelijksbevoegd zijn'.

U kunt trouwen als:
  1. U beiden 18 jaar of ouder bent. Bent u (en/of uw partner) nog minderjarig, 16 of 17 jaar oud, dan kunt u alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is. U heeft op 16- of 17-jarige leeftijd ook toestemming nodig van uw ouders of uw voogd.
  2. De betekenis van het huwelijk u duidelijk is.
  3. Het huwelijk niet onder dwang tot stand komt.
  4. U niet reeds/nog getrouwd bent. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.
  5. U toestemming heeft van de curator mocht u onder curatele staan.
  6. Uw partner niet uw directe bloedverwant is. U kunt niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus of met uw eigen ouder.
  7. Uw partner niet uw geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder is. Als er echter geen sprake is van bloedverwantschap kan de minister van Justitie ontheffing verlenen.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Justitie om speciale toestemming vragen.

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, kunt u geen huwelijksaangifte doen in Nederland en kunt u niet in Nederland trouwen.